Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

BỘ RÂY SÀNG THEO TIÊU CHUẨN ASTM – BỘ SÀNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM dùng để thí nghiệm kích thước hạt cốt liệu như đá dăm, cát, xi măng,thạch cao, các hạt trong thực phẩm như hồ tiêu, cafe và các kích thước hạt khác

BỘ SÀNG TIÊU CHUẨN ASTM – TCVN

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 9,52mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 4,76mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 4mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 2,36mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 1,18mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 0,6mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 0,3mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 0,15mm

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm

Bộ chia mẫu cốt liệu

1 – Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm
Sàng D300mm,  10,0 mm
Sàng D300mm,  5,000 mm
Sàng D300mm,   2,500 mm
Sàng D300mm,  1,250 mm
Sàng D300mm,  0,630 mm
Sàng D300mm,  0,315 mm
Sàng D300mm,  0,140 mm
2 – Bộ sàng đất tiêu chuẩn D300mm
Sàng D300mm,  10,0 mm
Sàng D300mm,  5,000 mm
Sàng D300mm,  2,000 mm
Sàng D300mm,  1,000 mm
Sàng D300mm,  0,500 mm
Sàng D300mm,  0,250 mm
Sàng D300mm,  0,100 mm
3 – Bộ sàng đá tiêu chuẩn D300mm
Sàng D300mm,   75,0 mm
Sàng D300mm,  60,0 mm
Sàng D300mm,  50,0 mm
Sàng D300mm,  40,0 mm
Sàng D300mm,  30,0 mm
Sàng D300mm,  25,0 mm
Sàng D300mm,  20,0 mm
Sàng D300mm,  15,0 mm
Sàng D300mm,  10,0 mm
Sàng D300mm,  5,000 mm
Sàng D300mm,  3,000 mm
Sàng D300mm,  100 mm
Sàng D300mm,  110 mm
4 – Bộ sàng đá cấp phối D300mm
Sàng D300mm,  50,0 mm
Sàng D300mm,   37,5 mm
Sàng D300mm,  25,0 mm
Sàng D300mm,  19,0 mm
Sàng D300mm,  9,500 mm
Sàng D300mm,  4,750 mm
Sàng D300mm,  2,360 mm
Sàng D300mm,  0,425 mm
Sàng D300mm,  0,075 mm
5 – Bộ sàng cốt liệu BTN D300mm
Sàng D300mm,   37,5 mm
Sàng D300mm,  25,0 mm
Sàng D300mm,  20,0 mm
Sàng D300mm,  19,0 mm
Sàng D300mm,   12,5 mm
Sàng D300mm,  9,500 mm
Sàng D300mm,  4,750 mm
Sàng D300mm,  2,360 mm
Sàng D300mm,  1,180 mm
Sàng D300mm,  0,600 mm
Sàng D300mm,  0,300 mm
Sàng D300mm,  0,150 mm
Sàng D300mm ,  0,075 mm
Đáy + Nắp cho sàng D200 mm
Đáy + Nắp cho sàng D300 mm