Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

Giá : Liên hệ

Mô tả

BỘ GÁ UỐN MẪU BÊ TÔNG 2 ĐIỂM 

Xuất xứ: TP HCM – Việt Nam

BỘ GÁ UỐN MẪU BÊ TÔNG 2 ĐIỂM

Xuất xứ: Việt Nam

BỘ GÁ UỐN MẪU BÊ TÔNG dùng để gá uốn mẫu bê tông dầm kích thước 150x150x600 (mm)

Khoảng cách 2 gối uốn dưới là: 450 (mm)

Khoảng cách 2 gối uốn trên là: 150 (mm)

Khuôn đúc mẫu thử uốn bê tông, kích thước 150x150x600 (mm)

Bộ ép chẻ mẫu bê tông hình trụ 150×300 (mm)

Máy nén bê tông điện tử TYA 200KN