Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

BỘ SÀNG CÁT TIÊU CHUẨN D300MM – LỖ VUÔNG

Xuất xứ: Trung Quốc

Nanjing là thương hiệu sàng rây phòng thí nghiệm có chất lượng cao và giá thành hợp lý, ngoài bộ sàng cấp phối đá dăm (sàng thí nghiệm cốt liêubộ sàng tiêu chuẩn ASTM thì bộ sàng thí nghiệm do Trung Quốc sản xuất có độ chính xác tuyệt đối gồm cả sàng rây lỗ vuônglỗ tròn. Ngoài thương hiệu Nanjing thì còn sàng của TBT.


BỘ SÀNG CÁT TIÊU CHUẨN D300MM

Xuất xứ: Nanjing – Trung Quốc

BỘ SÀNG RÂY THÍ NGHIỆM CÁT D300MM dùng để thí nghiệm trong công tác xác định thần phần hạt, xác định kích thước hạt của thực phẩm ( cafe, tiêu, bột làm thức uống ) sàng thí nghiệm cát D300mm được nhập khẩu từ Trung Quốc phù hợp các tiêu chuẩn chung trong thí nghiệm.

Sàng D300mm 10,0 mm

Sàng D300mm 5,000 mm

Sàng D300mm 2,500 mm

Sàng D300mm 1,250 mm

Sàng D300mm 0,630 mm

Sàng D300mm 0,315 mm

Sàng D300mm 0,140 mm

bo sang thi nghiem ASTM

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các mắt sàng theo tiêu chuẩn ASTM

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm

Bộ sàng đá tiêu chuẩn D300mm

Bộ sàng đá tiêu chuẩn

Máy lắc sàng cao cấp ZBSX-92

1 – Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm
Sàng D300mm,  10,0 mm
Sàng D300mm,  5,000 mm
Sàng D300mm,   2,500 mm
Sàng D300mm,  1,250 mm
Sàng D300mm,  0,630 mm
Sàng D300mm,  0,315 mm
Sàng D300mm,  0,140 mm
2 – Bộ sàng đất tiêu chuẩn D300mm
Sàng D300mm,  10,0 mm
Sàng D300mm,  5,000 mm
Sàng D300mm,  2,000 mm
Sàng D300mm,  1,000 mm
Sàng D300mm,  0,500 mm
Sàng D300mm,  0,250 mm
Sàng D300mm,  0,100 mm
3 – Bộ sàng đá tiêu chuẩn D300mm
Sàng D300mm,   75,0 mm
Sàng D300mm,  60,0 mm
Sàng D300mm,  50,0 mm
Sàng D300mm,  40,0 mm
Sàng D300mm,  30,0 mm
Sàng D300mm,  25,0 mm
Sàng D300mm,  20,0 mm
Sàng D300mm,  15,0 mm
Sàng D300mm,  10,0 mm
Sàng D300mm,  5,000 mm
Sàng D300mm,  3,000 mm
Sàng D300mm,  100 mm
Sàng D300mm,  110 mm
4 – Bộ sàng đá cấp phối D300mm
Sàng D300mm,  50,0 mm
Sàng D300mm,   37,5 mm
Sàng D300mm,  25,0 mm
Sàng D300mm,  19,0 mm
Sàng D300mm,  9,500 mm
Sàng D300mm,  4,750 mm
Sàng D300mm,  2,360 mm
Sàng D300mm,  0,425 mm
Sàng D300mm,  0,075 mm
5 – Bộ sàng cốt liệu BTN D300mm
Sàng D300mm,   37,5 mm
Sàng D300mm,  25,0 mm
Sàng D300mm,  20,0 mm
Sàng D300mm,  19,0 mm
Sàng D300mm,   12,5 mm
Sàng D300mm,  9,500 mm
Sàng D300mm,  4,750 mm
Sàng D300mm,  2,360 mm
Sàng D300mm,  1,180 mm
Sàng D300mm,  0,600 mm
Sàng D300mm,  0,300 mm
Sàng D300mm,  0,150 mm
Sàng D300mm ,  0,075 mm
Đáy + Nắp cho sàng D200 mm
Đáy + Nắp cho sàng D300 mm