Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

BỘ SÀNG CÁT  TIÊU CHUẨN D200MM – D300MM LỖ VUÔNG- LỖ TRÒN

Xuất xứ: Trung Quốc

BỘ SÀNG CÁT  TIÊU CHUẨN D200MM

Xuất xứ: Trung Quốc

BỘ SÀNG THÍ NGHIỆM D200MM dùng để thí nghiệm cốt liệu thành phần hạt, BỘ SÀNG THÍ NGHIỆM D200mm được nhập khẩu từ Trung Quốc phù hợp các tiêu chuẩn thí nghiệm chung trong phòng thí nghiệm.

Sàng D200mm, 10,0 mm

Sàng D200mm, 5,000 mm

Sàng D200mm, 2,500 mm

Sàng D200mm, 1,250 mm

Sàng D200mm, 0,63mm

Sàng D200mm, 0,315mm

Sàng D200mm, 0,140 mm

bo sang thi nghiem ASTM

Các bộ sàng thí nghiệm D200mm- D300mm theo tiêu chuẩn ASTM

Các loại rây sàng thí nghiệm khác như:

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm

Bộ sàng đá tiêu chuẩn D300mm

Bộ sàng đá tiêu chuẩn

1- Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm 
Sàng D200mm,  10,0 mm
Sàng D200mm,  5,000 mm
Sàng D200mm,  2,500 mm
Sàng D200mm,  1,250 mm
Sàng D200mm,  0,63mm
Sàng D200mm,  0,315mm
Sàng D200mm,   0,140 mm
2- Bộ sàng đất tiêu chuẩn D200mm
Sàng D200mm,  10,0 mm
Sàng D200mm,  5,000 mm
Sàng D200mm,  2,000 mm
Sàng D200mm,  1,000 mm
Sàng D200mm,  0,5mm
Sàng D200mm,  0,25mm
Sàng D200mm,  0,100 mm
3- Bộ sàng đá tiêu chuẩn D200mm 
Sàng D200mm,  75,0 mm
Sàng D200mm,  60,0 mm
Sàng D200mm,   50,0 mm
Sàng D200mm,  40,0 mm
Sàng D200mm,  30,0 mm
Sàng D200mm,   25,0 mm
Sàng D200mm,  20,0 mm
Sàng D200mm,  15,0 mm
Sàng D200mm,  10,0 mm
Sàng D200mm,  5,000 mm
Sàng D200mm,  3,000 mm
4– Bộ sàng đá cấp phối D200mm 
Sàng D200mm,   50,0 mm
Sàng D200mm,  37,5 mm
Sàng D200mm,   25,0 mm
Sàng D200mm,   19,0 mm
Sàng D200mm,   9,500 mm
Sàng D200mm,  4,750 mm
Sàng D200mm,  2,360 mm
Sàng D200mm,  0,425mm
Sàng D200mm,  0,075 mm
5- Bộ sàng cốt liệu BTN D200mm 
Sàng D200mm,  37,5 mm
Sàng D200mm,   25,0 mm
Sàng D200mm,  20,0 mm
Sàng D200mm,   19,0 mm
Sàng D200mm,   12,5 mm
Sàng D200mm,   9,500 mm
Sàng D200mm,  4,750 mm
Sàng D200mm,  2,360 mm
Sàng D200mm,  1,180 mm
Sàng D200mm,  0,6mm
Sàng D200mm,  0,3mm
Sàng D200mm,  0,15mm
Sàng D200mm,  0,075 mm