Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn chảy Casagrande

Xuất xứ: Việt Nam

 

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn chảy Casagrande

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn chảy Casagrande dùng để xác định giới hạn chảy của đất trong công tác thí nghiệm giới hạn chảy của đất.

Các thiết bị kèm theo: dụng cụ khía rãnh, dao trộn, bát trộn, hộp đựng.

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo

Bộ trương nở đất

Hộp thấm đất Nam Kinh