Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

Mũi khoan rút lõi bê tông nhựa – Mũi khoan kim cương lấy mẫu bê tông 

Xuất xứ: (DoohyeonSDCHoshi) – Korea (Hàn Quốc)

Mũi khoan rút lõi bê tông nhựa

Xuất xứ: ( Doohyeon – SDC- Hoshi ) – Hàn Quốc

MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG là mũi khoan sử dụng trong việc khoan và rút lõi cho bê tông, bê tông nhựa…vv lõi bê tông sau đó sẽ được nén để lấy cường độ trong phòng thí nghiệm.

Mũi rời 3 đoạn, chất lượng tốt, độ bền cao.

mui-khoan-lay-mau-be-tong-han-quoc

Mũi khoan bao gồm các đường kính từ 1” đến 10” gồm các nhà sản xuất như : Hoshi, SDC, Doohyeon của Hàn Quốc

Mũi khoan kim cương Hàn Quốc D 150mm ( 6 inch )

Mũi khoan kim cương Hàn Quốc D 114mm

Mũi khoan kim cương Hàn Quốc D 101,6mm ( 4 inch )

Mũi khoan kim cương Hàn Quốc D 76mm ( 3 inch )

Mũi khoan kim cương Hàn Quốc D 55mm ( 2 inch )

Máy khoan lấy mẫu bê tông DK-6DS Hàn Quốc

Máy khoan lấy mẫu bê tông chạy xăng – Việt Nam

Máy nén mẫu bê tông 2000kn – Matest