Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

Giá : Liên hệ

Mô tả

BỘ SÀNG CÁT – ĐÁ TIÊU CHUẨN D300MM / D200MM

Xuất xứ: Việt Nam – Tp Hồ Chí Minh

BỘ SÀNG CÁT- ĐÁ TIÊU CHUẨN D300/200 (MM)

Xuất xứ: Nanjing – Trung Quốc

Bộ sàng đá tiêu chuẩn D200mm dùng để thí nghiệm trong công tác xác định thần phần hạt, bộ sàng thí nghiệm đá được nhập khẩu từ Trung Quốc phù hợp các tiêu chuẩn chung trong thí nghiệm.

Bộ sàng cát với các mắt sàng:

Sàng D300mm/D200mm – mắt sàng 0,14mm

Sàng D300mm/D200mm – mắt sàng 0,315mm

Sàng D300mm/D200mm – mắt sàng 0,63mm

Sàng D300mm/D200mm – mắt sàng 1,25mm

Sàng D300mm/D200mm – mắt sàng 2,5mm

Sàng D300mm/D200mm – mắt sàng 5mm

Bộ sàng đá gồm các mắt sàng:

Sàng D300mm/D200mm, 75,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 60,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 50,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 40,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 30,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 25,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 20,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 15,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 10,0 mm

Sàng D300mm/D200mm, 5,000 mm

Sàng D300mm/D200mm, 3,000 mm

Các loại rây sàng tiêu chuẩn khác.

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm