Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

Cung lực 30 KN, 50KN, 20KN, 10KN, 5KN, 1,2KN

Xuất xứ: Trung Quốc

Cung lực 30 KN 

Xuất xứ: Trung Quốc

Cung lực 30kn bao gồm đồng hồ đo: 10mm x 0.01mm

Các cung lực khác cùng loại: 50KN, 20KN, 10KN, 5KN, 3KN,1.2KN.

Bộ trương nở đất

Bộ thí nghiệm cắt cánh đất trong hố khoan

Bộ xuyên tĩnh

Khuôn CBR

Máy cắt đất 3 tốc độ