Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở TRẠM BÊ TÔNG TƯƠI ( BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM )

Khi có thành lập một trạm bê tông ngoài các máy móc thiết bị cho trạm trộn chúng ta cần lưu ý có một phòng rất quan trọng đó là PHÒNG THÍ NGHIỆM cho trạm, đây là phòng quản lý chất lượng vật liệu đầu vào, đầu ra cho trạm do đó để sản phẩm bê tông cung cấp có chất lượng tốt thì chúng ta cần có phòng thí nghiệm.

THIẾT BỊ CẦN CÓ CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở TRẠM BÊ TÔNG