Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

PHỄU XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA XI MĂNG, PHỄU ĐO ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA

Xuất xứ: Việt Nam

Thiết bị dùng trong công tác thí nghiệm nhằm xác định độ lưu động của vữa xi măng