Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo.

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo.

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo dùng để xác định giới hạn dẻo của đất

Bộ thiết bị bao gồm: Tấm kính, bình xịt, 6 cốc ẩm, dao trộn, hộp đựng

Bộ dao vòng lấy mẫu đất

Bộ thí nghiệm Casagrande

Bộ trương nở đất