Thế giới thiết bị thí nghiệm

Tư vấn thành lập phòng lab- xậy dựng

Hotline: 0988 231 797

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

BỘ GÁ UỐN THÉP – DÙNG UỐN THÍ NGHIỆM THÉP

Xuất xứ: Việt Nam

BỘ GÁ UỐN THÉP

Xuất xứ: Việt Nam

BỘ GÁ UỐN THÉP tương thích với máy kéo nén vạn năng, phù hợp với TCVN.

Gá uốn thép dùng để uốn các loại thép. Hai gối đỡ dưới có thể di chuyển để phù hợp với từng loại thép uốn.

Bộ gá uốn thép bao gồm: Gá đỡ dưới, gá uốn trên và 04 loại đường kính gối cơ bản: D30, D40, D50, D60

Máy kéo thép điện tử 1000kn

Bộ gá thử kéo bu lông