PHỄU XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA XI MĂNG

pheu-xac-dinh-do-luu-dong-cua-vua-xi-mang

PHỄU XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA XI MĂNG

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

PHỄU XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA XI MĂNG, PHỄU ĐO ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA

Xuất xứ: Việt Nam

Thiết bị dùng trong công tác thí nghiệm nhằm xác định độ lưu động của vữa xi măng