KHUÔN BÊ TÔNG | KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA XI MĂNG

khuon-duc-mau-be-tong-khuon-duc-mau-vua-xi-mang

KHUÔN BÊ TÔNG | KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA XI MĂNG

Giá : Liên Hệ

Mô tả

KHUÔN MẪU BÊ TÔNG | KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA XI MĂNG CÁC LOẠI

Xuất xứ: Việt Nam

KHUÔN MẪU BÊ TÔNG – KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA XI MĂNG dùng để đúc mẫu thí nghiệm bê tông, mẫu vữa xi măng các loại trong việc nén, uốn thí nghiệm lấy cường độ cho các mẫu đó.

KHUÔN MẪU BÊ TÔNG – KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA XI MĂNG CÁC LOẠI

♦ KHUÔN MẪU BÊ TÔNG

Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng thép

Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng nhựa

Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 200mm, bằng thép

Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 100mm kép 3, bằng thép

Khuôn bê tông lập phương 150mm, kép 3

Khuôn bê tông 150x150x600mm

Khuôn bê tông trụ D150 x 300mm, bằng thép

 khuon-duc-mau-be-tong-khuon-duc-mau-vua-xi-mang-cac-loai

♦ KHUÔN ĐÚC MẪU VỮA

Khuôn xi măng 40x40x160mm kép 3, bằng thép

Khuôn 40x40x160mm kép 3, bằng gang

Khuôn xi măng 50x50x50mm kép 3, bằng thép

Khuôn vữa 70,7×70,7×70,7mm kép 3, bằng thép

Bộ gá nén mẫu xi măng 40x40mm

♦ SÚNG BẮN BÊ TÔNG C380 – SÚNG BẬT NẨY C380 – SÚNG THỬ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG C380

♦ Máy nén bê tông 2000KN

♦ MÁY NÉN BÊ TÔNG 3000KN – Việt Nam

♦ Bộ côn thử độ sụt bê tông