BỘ XUYÊN ĐỘNG DCP

bo-xuyen-dong-dcp

BỘ XUYÊN ĐỘNG DCP

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

Bộ xuyên động DCP – TP HCM

Xuất xứ: Việt Nam

Dùng để xác định sức chịu tải của đất nền

BỘ XUYÊN ĐỘNG DCP

Bộ xuyên động DCP dùng để xác định sức chịu tải của đất nền bằng phương pháp xuyên động

Bộ xuyên động bao gồm: quả tạ,thanh dẫn,3 mũi xuyên tiêu chuẩn

Máy cắt đất

Bộ trương nở đất

Bộ thí nghiệm Casagrande