BỘ SÀNG RÂY TIÊU CHUẨN ASTM – TCVN

bo-sang-ray-theo-tieu-chuan-astm

BỘ SÀNG RÂY TIÊU CHUẨN ASTM – TCVN

Giá : Liên Hệ

Mô tả

BỘ RÂY SÀNG THEO TIÊU CHUẨN ASTM – BỘ SÀNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM dùng để thí nghiệm kích thước hạt cốt liệu như đá dăm, cát, xi măng,thạch cao, các hạt trong thực phẩm như hồ tiêu, cafe và các kích thước hạt khác

BỘ SÀNG TIÊU CHUẨN ASTM – TCVN

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 9,52mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 4,76mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 4mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 2,36mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 1,18mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 0,6mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 0,3mm

Sàng rây đường kính D300mm/D200mm, mắt sàng: 0,15mm

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm

Bộ chia mẫu cốt liệu