BẢNG CỘT NƯỚC THẤM ĐƠN

bang-cot-nuoc-tham-don

BẢNG CỘT NƯỚC THẤM ĐƠN

Giá : Liên Hệ

Mô tả

Bảng cột nước thấm đơn

Xuất xứ : Việt Nam

Bảng cột nước thấm đơn

Xuất xứ: Việt Nam

BẢNG CỘT NƯỚC THẤM ĐƠN bao gồm bảng cột nước với 3 ống áp kế thủy tinh gắn thước 1000mm, hệ thống van chia, ống dẫn và bình nước, giá đỡ để gắn vào tường