BẢNG CỘT NƯỚC THẤM ĐƠN

bang-cot-nuoc-tham-don

BẢNG CỘT NƯỚC THẤM ĐƠN

GiГЎ : LiГЄn Hб

Mô tả

Bảng cột nước thấm đơn

Xuất xứ : Việt Nam

Bảng cột nước thấm đơn

Xuất xứ: Việt Nam

BẢNG CỘT NƯỚC THẤM ĐƠN bao gồm bảng cột nước với 3 ống áp kế thủy tinh gắn thước 1000mm, hệ thống van chia, ống dẫn và bình nước, giá đỡ để gắn vào tường

Bộ thấm đất cột nước không đổi

Bộ trương nở đất

Hộp thấm đất nam kinh